Rasprava o Izviješću Revizije učinkovitosti sustravu javne nabave, trgovačkih društava u vlasništvu JLS....

Zanimljiva rasprava vodila se tijekom rasprave o Izviješćima Državne revizije o učinkovitosti sprječavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu JLS i područne / regionalne samouprave, te o izviješću Državne revizije o učinkovitosti sustava javne u trgovačkim društvima u vlasništvu RH.

Replike su na izlaganje bile veoma zanimljive......