JAVNA TRIBINA – OSIJEK 09.02.2024.

JAVNA TRIBINA – OSIJEK 09.02.2024.

UMIROVLJENICI ZAJEDNO – Politička platforma ima konkretno rješenje za izvlačenje više od pola milijuna umirovljenika iz zone siromaštva.

Dati ćemo pojašnjenja i odgovarati na pitanja na teme:

Zašto su mirovine male i kako ih možemo odmah povećati…

Zašto treba ukinuti penalizaciju sa navršenih 65 godina života…

Zašto HDZ nije ispunio obećanje iz 2016. godine o rastu mirovina do 60% prosječne plaće…

Koliko su umirovljenici „oštećeni“ neispunjenjem obećanja…

Koja je uloga umirovljeničkih udruga i stranaka, kakva treba biti…

Tko su članovi i koja je uloga Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe…

Zašto treba priznati svaki oblik studentskog rada u radni staž…

O ugradnji dizala u višekatne stambene zgrade…

Zašto treba ukinuti minimalnu plaću a uvesti minimalnu cijenu sata rada itd itd itd… 

 

Sve zainteresirane pozivamo u Osijek, odnosno Dvoranu GČ „TVRĐA“ na adresi Vijenac I. Meštrovića 26F na Javnu tribinu sa početkom u 11:00 sati.

 

Domaćini Javne tribine su Ivica Beširević  i Valentino Fabing 

 

Predavači: UMIROVLJENICI ZAJEDNO – Politička platforma 

Milivoj Špika - Koordinator za medije 

Lazar Grujić – Koordinator za suradnju sa političkim strankama i udrugama