Koordinatora za medije Umirovljenici zajedno - političke platforme gostovao na TV N1

Koordinatora za medije Umirovljenici zajedno  - političke platforme gostovao na TV N1

Prenosimoo uvodni tekst i video snimku sa portala N1

Zabilježba države na kuće siromašnih: “Mislim da je došlo do kratkog spoja”
Milivoj Špika, predsjednik Bloka umirovljenika zajedno i koordinator za medije platforme Umirovljenici zajedno, govorio je u Novom danu o teškom položaju umirovljenika, pitanju upisivanja države na imovinu korisnika socijalnih naknada te pripremama za zajednički izlazak umirovljeničkih stranaka na nadolazeće izbore.