Siniša Glavaš (BUZ) BACAJU SE TONE ORGANOLEPTIČKI ISPRAVNE HRANE

Siniša Glavaš u ime BUZ-a na aktualnom satu zamolio je župana Damira Bajsa i predstavnike lokalnih samouprava da obave razgovor s predstavnicima velikih trgovačkih centara radi prikupljanja namirnica koje ti trgovački centri bacaju u smeće i plaćaju zbrinjavanje.

– Vjerujte mi, bacaju se tone organoleptički ispravne hrane, a istovremeno gledamo umirovljenike i druge socijalno ugrožene skupine građana kako kopaju po kontejnerima i uzimaju tu istu hranu – rekao je Siniša Glavaš, te predložio da se navedene namirnice daju socijalnim samoposlugama ili karitativnim organizacijama.

Župan je vezano uz mogućnost takvog dogovora rekao kako je ona na trgovačkim lancima jer im je to zakonski omogućena, ali nije postavljena kao obaveza.

– Naglasit ću kako ćemo uskoro potpisati Ugovor za karitativne djelatnosti na nivou županije, pa ćemo pritom razgovarati i o toj mogućnosti da se sve zastupljene strane uključe u taj razgovor – rekao je župan Bajs.