Vladine mjere (ne) zaustavljaju siromaštvo umirovljenika!?

Svaka se Vlada voli pohvaliti svojim potezima koji idu u korist građana, posebno ako se to radi u nekim kriznim situacijama kao što je to slučaj sada sa intervencijom u cijenama energenata i hrane. Ipak, bez obzira na vladino širenje optimizma moramo naglasiti da poduzete mjere Vlade, koje su svakako dobro došle onima u nevolji, ipak nisu zaustavile siromaštvo. Mjere su za jedan dio građana ublažile posljedice siromaštva koje je zapravo samo posljedica loših politika, ne samo ove, već i svih prethodnih Vlada. Odrediti da se sa mirovinom iznad 4360 kuna nema pravo na energetski dodatak je pogrešno i izvan realnosti u kojoj živi velika većina građana Hrvatske. Sukladno dokumentima EU koje je i Hrvatska prihvatila svako domaćinstvo ima pravo na energetski dodatak ako su izdaci za energente veći od 10% prihoda domaćinstva.

Pravo na bilo koju potporu od države se  treba temeljiti na sveukupnom imovinskom cenzusu domaćinstva ili pojedinca a ne prema samo jednom parametru odnosno visini mirovine kao što je to slučaj sada sa energetskim dodatkom. Jasno je da Vlada što prije mora izraditi socijalnu kartu Hrvatske, što podrazumijeva podatke o socijalno-ekonomskom statusu, obrazovanju, primanjima, zdravstvenom statusu itd,  i tako u svakom trenutku raspolagati sa svim neophodnim parametrima koji su nužni prilikom određivanja tko sve u pojedinim ne/prilikama ima pravo na financijsku ili bilo kakvu drugu pomoć. Kvalitetna socijalna karta bi zapravo trebala biti temelj i za kreiranje jedne kvalitetne i sveobuhvatne socijalne politike bez koje naprosto nije moguće ni racionalno upravljati sa raznim oblicima pomoći.   

Sve što se sada događa sa mjerama Vlade nas zapravo samo vraća na temeljni problem, a to je rastuće siromaštvo na koje već dugo javnost upozoravaju umirovljeničke stranke, neke od njih od nedavno udruženi u UMIROVLJENICI ZAJEDNO, kao i umirovljeničke udruge, u prvom redu Sindikat i Matica umirovljenika Hrvatske. Zajednički je stav umirovljeničkih udruga i stranaka da se pod svaku cijenu moraju žurno poduzeti mjere za zaustavljanje siromaštva umirovljenika čije mirovine su svake godine sve manje u odnosu na prosječnu plaću.   

Za sve umirovljenike je izvrsna vijest da su SUH i MUH prihvatili programsku suradnju sa umirovljeničkim strankama SU, BUZ, DSU okupljenim pod UMIROLJENICI ZAJEDNO, a vjerujemo da će to isto uskoro učiniti i HSU, stoga smo uvjerenja da ćemo u što skorije vrijeme udruženim snagama moći izaći pred Vladu sa usklađenim programskim smjernicama i rješenjima koja će borbu protiv siromaštva umirovljenika postaviti kao prioritetni cilj.   

 

U Zagrebu, 15.09.2022.

UMIROVLJENICI ZAJEDNO  (SU, BUZ, DSU)