Željko Crnojević dipl.ing. predsjednik GO BUZ Zagreb

42-godišnji dipl. ing. agronomije Željko Crnojević, novi je predsjednik GO BUZ Zagreb i kooptirani član predsjedništva BUZ-a. Rođen je 1973. godine u Novskoj, osnovnu školu završio u Lipovljanima, a potom srednju školu i Agronomski fakultet u Zagrebu.

Hrvatski branitelj, učestvovao u vojno-redarstvenim akcijama hrvatske vojske „Bljesak“ i „Oluja“.

Novi predsjednik GO BUZ Zagreb dobro je poznato ime u stručnim krugovima koji se bave izvješćivanjem na području zaštite okoliša i poljoprivrede. Imenovani je član Vladinog Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova (NN 6/2014), također, član je više stručnih povjerenstava i radnih grupa na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Međunarodno priznati ekspert (EK i UN) na područjima agro-okolišnih statistika, poljoprivrede, zaštite tla te korištenja zemljišta. Zadnjih 7 godina zaposlen je u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (ex Agencija za zaštitu okoliša).

Autor više stručnih radova i publikacija, voditelj i suradnik na više nacionalno i međunarodno relevantnih projekata te član Hrvatskog tloznanstvenog društva.

Oženjen, supruga Sandra i kćerka Ema.