Vlada ne smije uništiti niti pokloniti tvrtku od strateškog interesa

Kao što danas veæ i ptice na grani u Hrvatskoj znaju da se radi o oèitoj muljaži, Kukuriku Vlada je donijela odluku o pokretanju steèaja, a potom i o poklanjanju Imunološkog zavoda „nekom poduzetniku“ . I sve to bez obzira na èinjenicu da se radi o tvrtci od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

Još tamo od poèetka 2013. godine HNS nam svim pokušava prodati prièu da æe se Imunološkom zavodu naæi strateškog partnera koji æe ga izvesti iz krize. Najsmješniji ili najtužnije u svemu tome je da oni misle kako se nitko u Hrvatskoj ne sjeæa kako su druge prièe s strateškim partnerima završile kao na primjer  MOL - INA koju je takoðer pokrenula ova SDP- HNS koaliciji s identiènim rijeèima!!! Ako preskoèimo prošlogodišnje rijeèi premijera Milanoviæa, a potom i potpredsjednika Vlade Branka Grèiæa od prije samo 6 mjeseci kako se neæe privatizirati tvrtke od strateškog znaèaja, onda u ovoj prièi nešto oèito smrdi dovoljno da bi se njome i DORH trebao pozabaviti. Ako svemu navedenom dodamo i to kako praktièki sve èlanice Europske Unije imaju zabranu prodaje kompanija od strateškog znaèaja za državu onda ova prièa o steèaju Imunološkog zavoda dobiva još strašniji prizvuk.

Gospoda iz HNS nas pokušavaju uvjeriti da se Imunološki zavod mora prodati jer „prodati“ doista je ispravna rijeè, a ne naæi partnera, i to sve zato jer se Zavodom loše upravljalo. U tome o „lošem upravljanju“ se èak i moramo složiti jer Imunološki zavod nije poslovao na tržišnom modelu nego je 15 godina pod „upravom“ vladajuæih koalicija svake godine financirao Hrvatsku prodajuæi svoja cjepiva za 26 milijuna kuna iako im je tržišna vrijednost 75 milijuna kuna, dakle trostruko veæa. Na taj naèin država je iz Imunološkog zavoda u 15 godina izvukla više od 700 milijuna kuna i realno govoreæi time ga gotovo uništila. Danas kada Imunološki zavod za normalno poslovanje treba 200 milijuna kuna ova Vlada kaže kako su imali novca da po zahtjevu MMF-a smanje doprinos za zdravstvo za 2.5 milijarde kuna na godišnjoj razini, ali eto, deset puta manji novac za spas strateške kompanije o kojoj ovisi zdravlje Hrvata „nemaju“.

Najtragièniji u ovoj muljaži da ne kažemo lopovluku koji nam kukuriku Vlada priprema je njihov takozvani partner koji želi preuzeti Imunološki zavod !? Gospodin Ivo Usmiani koji je kao vlasnik Jadrana Galenskog Laboratorija neupitno jedan od naših uspješnijih poduzetnika, je izjavio svoju namjeru da se "žrtvuje" pod uvjetom da mu "naša Vlada" pokloni Imunološki zavod i 20 milijuna eura !! To veæ dosita samo po sebi dosta govori i o poštenim namjerama ove Vlade.

Naglašavamo  još jednom da je Imunološki zavod tvrtka od strateškog znaèenja, tvrtka o kojoj ovisi zdravlje naše djece, tvrtka koja je Hrvatskoj poklonila više od 700 milijuna kuna, tvrtka koja se ne smije pokloniti niti prodati nikome zbog uloge i važnosti koju ima, a koju bi zbog zdravlja svih nss trebala imati i u buduænosti.