Foto Galerija - Potpisan Sporazum o programskoj suradnji sa Savezom umirovljeničkih zajednica (SUZA)