Arhiva vijesti

Tko æe biti 13. ruka?

Kako se približava peta sjednica Gradskog vijeæa grada Splita, zakazana za 14. ovog mjeseca, to je pitanje najavljene promjene predsjednika GV kojeg je ...

HSU odgovorio na dopis SU-a

Objavljujemo u cijelosti dopis HSU-a kao odgovor na našu inicijativu - dopis za okupljanje svih stranaka i udruga umirovljenièke preferencije koji smo upu...

Odgovor SU-a na dopis HSU-a od 06.10.2009.

Objavljujemo u cijelosti naš (SU) odgovor na dopis koji smo dobili od HSU-a 06.10.2009. HSU - ZAGREB Frankopanska 7Èlanovima predsjedništva HSU...

Tiskovna konferencija SU-a u Splitu

Petak, 02.10.09. je u prostorijama Gradskog vijeæa Split odražna tiskovna konferencija SU-a na kojoj je javnosti obznanjeno da je od današnjeg dana gospoð...

Prva ili trinaesta ruka, pitanje je sada??

Današnja tiskovna konferencija (02.10.09.) na kojoj je objavljen ulazak gospoðe Milice Cipci u SU i njen nastavak djelovanja u interesu svih umirovljenika...

Sisak – Sabina Ferderber nova predsjednica GO SU

Sisak je još jedan u nizu gradova u kojima je ovih dana održana izborna Skupština GO SU. Da je Skupština uspješno organizirana dokaz je i preko 70 nazoèni...

Zajedno možemo sve!?

Zajedno možemo sve!?

28.09.2009.

Nedavno javno pokrenuta inicijativa koja je imala za cilj okupljanje svih stanka i udruga umirovljenièke preferencije je možemo slobodno kazati pala na pl...

Preseka, osnovana OO SU-a

Zagrebaèka županija od danas broji još jednu organizaciju SU-a više jer je u prostorijama opæine Preseka, Preseka 57 s poèetkom u 15.00 sati održana osn...